Cele Strategii Rozwoju Kraju 2020

Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju 2020 jest podjęte również przez RLKS zadanie, czyli efektywniejszy rozwój kraju oraz ogólna poprawa jakości życia ludności poprzez odpowiednie zagospodarowanie, wsparcie i rozwój potencjału obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich, a także zadbanie o ich połączenie terytorialne, jak i społeczne z miastem.

Czym chce się zająć RLKS?

RLKS chce także zadbać o linie miasto – wieś obszarów Dolnego Śląska. Gospodarcze wsparcie gmin miejskich do 20 tys. mieszkańców pomoże w realizacji tego zadania. Takie miasteczka mają potencjał na stworzenie swoistych centrum rozwoju, które mogą się rozwinąć dzięki pomocy doświadczonego partnera.

Wiemy, że Regionalny Program Operacyjny kierowany jest zgodnie z harmonogramem, dlatego zgłaszamy chęć współpracy i dzielenia się doświadczeniem dotyczącym pracy Lokalnych Grup Działania. Dzięki temu mamy nadzieję na bezproblemowy zapis Osi Priorytetowej w dokumencie RPO. Nadmienimy także, że jako jedyna grupa z ogromnym doświadczeniem w ,,zarządzaniu przez rezultaty” chętnie przekażemy swoją wiedzę na temat tej zasady w celu jak najlepszego rozwoju Dolnego Śląska w rozwiązaniach RPO. Mamy nadzieję na aktywizację lokalnej społeczności, a co za tym idzie, rozkwit naszych wsi i obszarów miejsko – wiejskich.

Dodaj komentarz