Cele Strategii Rozwoju Kraju 2020

Głównym celem Strategii Rozwoju Kraju 2020 jest podjęte również przez RLKS zadanie, czyli efektywniejszy rozwój kraju oraz ogólna poprawa jakości życia ludności poprzez odpowiednie zagospodarowanie, wsparcie i rozwój potencjału obszarów wiejskich i miejsko – wiejskich, a także zadbanie o ich połączenie terytorialne, jak i społeczne z miastem. Czym chce się zająć RLKS? RLKS chce także […]

Czym są LGD?

LGD mają najwięcej doświadczenia spośród innych partnerstw lokalnych działających według zasad obowiązujących w RLKS. Świadczy o tym zapewnienie pomocy ponad 1,5 tys. projektom z obszarów wiejskich i skierowanie na nie ponad 190 mln zł. Było to możliwe dzięki skorzystaniu z dofinansowań i konkursów, takich jak: Odnowa i rozwój wsi, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Różnicowanie w […]

Stanowisko sieci o podejściu LEADER

W aktualnym okresie programowania w osi 4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) stosuje się podejście LEADER. Jego rozszerzeniem jest RKSL na lata 2014 – 2020. Na czym polega podejście LEADER? Podejście LEADER kieruje się 7 zasadami: Partnerstwo – wsparcie LGD we wszystkich sektorach działania: publicznym, organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych; Tworzenie powiązań – przekaz informacji […]

Aktualne stanowisko RLKS

Stanowisko z dnia 8 lipca 2019 r. Związek Stowarzyszeń “Dolnośląska Sieć Partnerstw Lokalnych Grup Działania (LGD)” wnioskowały o oddzielną Oś Priorytetową dla Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, która ma zostać uwzględniona w projekcie RPO na lata 2019-2020 na poziomie regionalnym. Pozwoli ona realizować na terenie Dolnego Śląska wielofunduszowe Lokalne Strategie Rozwoju. Uzasadnienie Według Komisji Europejskiej, […]

Oś Priorytetowa dla RLKS – lista postulatów

  Stworzenie oddzielnej Osi Priorytetowej dla RLKS na poziomie regionalnym pozwoli na uporządkowanie i ułatwienie zarządzaniem środkami przeznaczonymi dla niej oraz stworzenie partnerstwa z Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi. Ponadto, możliwe jest zwiększenie o 10% maksymalnej stopy dofinansowania ze środków UE dla osi przeznaczonej RKLS. Dzięki temu Oś Priorytetowa otrzyma wsparcie w postaci 95% ze środków unijnych […]