Czynniki i bariery rozwoju lokalnego

Rozwój lokalny jest jedną z najważniejszych kwestii społeczno-gospodarczych danego rejonu. Zobacz jakie czynniki wpływają na jego korzyść oraz jakie bariery stoją mu na przeszkodzie.

Co wpływa pozytywnie na rozwój lokalny?

Wszyscy pragniemy aby żyło nam się coraz lepiej. Z tego powodu oprócz polepszenia naszych własnych kompetencji, dość często angażujemy się w życie naszej społeczności. Wybieramy ludzi odpowiedzialnych, którzy w naszym imieniu poprawią znacząco funkcjonalność naszej okolicy.

Rozwój lokalny to w najprostszych słowach zatem polepszenie gospodarcze lub społeczne naszego otoczenia. Budowa nowych miejsc pracy, infrastruktury, sklepów, miejsc rozrywki. Jakie zatem czynniki polepszają znacząco szybkość rozwoju lokalnego?

Tworzenie się nowych firm.

Otwieranie się nowych biznesów w naszym regionie to zapewnianie nowych miejsc pracy oraz wpływ do budżetu z podatków. Szczególnie ważne są firmy oferujące swoje produkty na skalę światową, ponieważ pozyskiwany w ten sposób kapitał będzie niejako dodatkowym zastrzykiem pieniężnym dla regionu. Im prężniej rozwijająca się firma, tym większym budżetem dysponuje – może zapewnić więcej miejsc pracy, przez co do obiegu gospodarki naszego kraju trafia więcej pieniędzy na kolejne inwestycje.

Tworzy się samonapędzająca maszyna, która podwyższa standard regionu.

Rozwój infrastruktury.

Budowa nowych dróg oraz budynków mieszkalnych zwiększa urbanizację regionu. Otwiera się zatem pole do otwierania wcześniej wspomnianych firm, które korzystają z napływającej siły roboczej. Przemyślane rozlokowanie ulic i dzielnic mieszkalnych może oszczędzić również w przyszłości wydawanie pieniędzy na ich przebudowę.

Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska.

Wykorzystanie dobrych jakościowo ziem do celów rolniczych, a także tworzenie parków oraz zagospodarowanie zasobów wodnych to działanie mające na celu zmniejszenie negatywnych skutków rozwoju lokalnego, tj. wzrostu zanieczyszczeń, wyniszczania naturalnego środowiska. Bez ekologicznego podejścia do rozwoju musimy liczyć się z przyszłymi niedogodnościami w postaci np. smogu.

Co hamuje rozwój lokalny?

Zacofanie technologiczne.

Stała inwestycja w badania technologiczne pozwala ustrzec się przed wyparciem z rynku za sprawą zagranicznych spółek, które oferują produkty lepsze, tańsze. Długa stagnacja w dziedzinie polepszania technologii może szybko doprowadzić na skraj bankructwa firmy.

Rozwój wyłącznie jednego sektora gospodarki.

Brak zrównoważonego rozwoju może stanowczo zachwiać równowagę i ograniczyć wpływy do budżetu. Nierozważne wydawanie większości kapitału na chwilowe lub niepewne inwestycje sprawia, że w przypadku niepowodzenia będziemy zmuszeni do zaciągania kredytów, w celu uregulowania należności. Jednakowoż dominacja jednego sektora może powodować dysproporcje, które ciężko będzie nadgonić.

Dodaj komentarz